Aktuality

Bastet D'Argento Suerte JCH ČR, se dne 2.2.2020 v Brně stala ŠAMPIONEM KRÁSY ČR! V1, CAC, rozhodčí: Tatjana Urek - Slovensko

#dargentosuerte

S přáteli na jednom z posledních z velkých honů s našimi ohaři! Celkem uloveno okolo 1500 ks bažantí zvěře. Sezóna byla zde opravdu vydařená a moc rádi se sem za rok vrátíme!

#dargentosuerte

Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku, krásné prožití svátku Vánočních a úspěšný Nový rok! 

#dargentosuerte

V roce 2019 jsme navázali úzkou spolupráci se společností NORTH STYLE s.r.o, která je výhradním dovozcem značky PINEWOOD. My jim tímto děkujeme a těšíme se na spolupráci!

#dargentosuerte


Klub Bretoňskýcvh ohařů pořádá soutěž zvanou Pohár Svatého Huberta, která se konala poblíž Konopiště. B'Auss a Basťa odpočívaly po šňůře zkoušek a soutěží jsem se rozhodl vzít Lilly a užít si víkend spolu. První den jsme se umístili na 4. místě a druhý den na místě 3. 

Byla to pro mě obrovská zkušenost, kdy jsem si říkal, že tato soutěž bude pro nás velkým relaxem, protože Lilly je parťák, že bych těžce hledal lepšího a já v honech na drobnou vyrůstal. Pravda byla opakem, a já zjistil, kde mám mezery a jak jí to příště nekazit. Všem doporučujeme tuto soutěž!

 #dargentosuerte